Joyina ube uMdayisi
Sifuna uphumelele
Zimbalwa izinto ezingcono kunomuzwa wokuthi ulawula ukuphila kwakho. Ithemba nenjabulo elethwa yimpumelelo ingakushintsha, ishintshe umndeni wakho, kanye nomphakathi ngokuphelele. I-Botle Buhle Brands ibone abaningi besuka ebunzimeni beya enjabulweni. Besuka enhluphekweni beya ekukwazini ukusiza abanye. Nawe, ungaphumelela empilweni. Akukephuzi, i-BBB ingakubonisa indlela.
Thola iholo ngokudayisa imikhiqizo esezingeni eliphezulu
Iholo olitholayo lixhomeke ekudayiseni kwakho - lapho udayisa okuningi, uthola imali eningi. Uhlelo olungafihliwe lokuthola imali lusho ukuthi uzohlale wazi ukuthi maliniozoyenza. Imikhiqizo yethu ehlukahlukene yethulwa ngendlela enhle kwikhathalogi eyodwa eyenza kube lula ngawe ukudayisa ngokuzethemba.
Join icon no cash
Ujoyina mahhala
Asikho isidingo sokuba uthenge isitoko kuqala.
Cash Payment Bill
Joyina mahhala
Ujoyina mahhala
 
Join Icon Earnings
Imali kalula
Thola 27% wezinto ozidayisayo, indlela yokuthola imali ayididi nhlobo.
Sizibophezele kuwe
Uma ujoyina uthola konke ukusekwa nesiqondiso ukuze wakhe ukhulise ibhizinisi lakho.

Amakhathalogi

Amakhathalogi ethu amahle anyanga zonke abonisa imikhiqizo yethu yebrendi, nengabizi kakhulu. Amakhathalogi ungawathola mahhala.

Okokudayisa

Sihlinzeka amathuluzi ahlukahlukene okudayisa akusiza ukudayisa imikhiqizo, ekutholeni abadayisi abasha nasekwakheni ibhizinisi lakho.

Ukuqeqeshwa

Ukuqeqesha kwamahhala nokufundiswa ukuthola mahhala kuMphathi nakuMsabalalisi okhethiwe. Ihhovisi Elisekelayo Le-Botle Buhle Brands nalo liyaqeqesha.

Kuyasijabulisaukuxoxa ngezindaba zalaboabenze ibhizinisi le-BBB laba elabo.
Singajabula ukuxoxa ngendaba yakho.
Icebo Lokukhula
Ngokusebenza nathi uqala indlela enezinzuzo ezihlala njalo. Akulonanje uhlelo, umphakathi. Uzosekelwafuthi ukhuthazwe, uqondiswe futhi uqeqeshwe. Sebenzisa leli thuba usijoyine namuhla.
Msabalalisi
Ekugcineniungathuthuka ube Umsabalalisi. NjengoMsabalalisi, unakekela ithimba elakhiwa abaphathi nabadayisi. Uba nelakho ibhizinisi elibhalisiwe futhi ithola imali ngalokho okudayisile nangalokho okudayiswe yithimba lakho.
Umsabalalisi Wakusasa
(Umsabalalisi osaqeqeshwa)
Mphathi
Kuye ngezinto ozithengisile, abantu obafakile nendlela osebenza ngayo, unganyuswa ube uMphathi. NjengoMphathi, ulawula ithimba labadayisi futhi uthola imali ngalokho okudayisile nangalokho okudayiswe yithimba lakho.
Umphathi Wakusasa
(Umphathi osaqeqeshwa)
Umdayisi
Uma ujoyina Umdayisi. Uthola amakhathalogi ukuze udayise imikhiqizo, ephezulu kumakhasimende. Uma udayisa phansi kuka-R2000 uthola u-23%, uma udayisa ukudlula u-R2000 uthola u-27%, ungakanaki ukuthi imiphi imikhiqizo oyidayisayo.
Kulula ukuqala
Sifuna ukuxoxa nawe. Xoxa nathi ngokusebenzisa u-Rethalina, i-chatbot yethu ewusizo, uqale inqubo yokujoyina. Maduze uzothola konke okudingayo ukuze wenze ukuphila kwakho kube ngcono.
1 2 3 4
Xoxa
Nathi

Sithumele umyalezo nge-chatbot bese uphendula imibuzo embalwa

Hlangana
NoMdayisi

Sizokuxhumanisa noMdayisi okhona njengamanje wasendaweni yangakini.

Hambela
Uqeqesho

UMdayisi onikwe yena uzokuhlanganisa noMphathi wakho lapho uzokwamukelwa khona.

Thola Amakhathalogi
Uqale Ukudayisa

Uzothola amakhathalogi kuMphathi wakho. Usebenzisa amakhathalogi, ungathola amakhasimende uqale ukudayisa.

Awudingi ulwazi lwalokhu
Woza unjalo
Joyina abadayisi abadlula
41 000
abakhona manje
Yiba
semphakathini
osekelanayo
Okwenza Botle Buhle Brands
Sifuna uphumelele
Senza konke sicabanga ngawe. Abantu abantu abayizinkulungwane ezingu-1998 bashintshe ukuphila kwabo nge-BBB.  
Njengenkampani ethengisayo sikunikeza imikhiqizo ekhethekile, enebhrendi, nengabizi ukuze uyidayise. Kusukela ezintweni zasendlini, ezempilo nenhlalakahle, kuya kwezobuhle, sinakho konke okudingwa abantu.
Siyalikhathalela ikusasa
Sitshala kwibhizinisi ukuze sikusekele ngcono
Ukuthembeka nomphakathi kumqoka.
Sikholelwa ekuzuziseni izizukulwane eziningi.
Sikholelwa ekwakheni izwe nokwenza abantu babe nomsebenzi
Lapho sihlanganisa isifiso sakho sokuphila okungcono nekholo le-Botle Buhle Brands lokuphumelela, singenza izinto ezinkulu - sezenzele imindeni nemiphakathi. Siyathuthuka uma sindawonye. Sijoyine namuhla.
Dayisa, Zuza
& Uthuthuke
DAYISA
NjengoMdayisi we-BBB wenza imali ngokudayisa imikhiqizo ephezulu. Ikhathalogi yemikhiqizo yenza ukudayisa kube lula. Amakhasimende angapheqa amakhasi abuke bese ekhetha imikhiqizo, izephulelo noma ahlanganise, noma aphinde a-ode lokho akuthandayo. Imikhiqizo evela kumabrendi amathathu, ingathengwa komunye wabadayisi, ukuze ukwazi ukwakha ubuhlobo namakhasimende athembekile.
  • Ujoyina mahhala
  • Amakhathalogi
  • Amabhrendi
  • Ngaphezu kuka-2200
  • Okokudayisa
  • Ukuqeqeshwa
ZUZA
Indlela elula yokuthola imali isebenza kuwo wonke amabrendi nemikhiqizo yethu. Akukho ukuqagela noma ukudideka ngokuthi uzothola malini. Ungathola noma yimalini ofuna ukuyithola. Amaphupho nezifiso kuxhomeke kulokho okukholelwayo nasekuzimiseleni ukusebenzisa leli thuba ukuze uphumelele.
Dayisa R1 - R1999
uthola 23%
Dayisa R2000 +
uthola 27%
Isibonelo.
R1000
DAYISA
23%
R230 NZUZO
R2000
DAYISA
27%
R540 NZUZO
R3000
DAYISA
27%
R810 NZUZO
KHULA
Ngokusebenza nathi uqala indlela enezinzuzo ezihlala njalo. Akulonanje uhlelo, umphakathi. Uzosekelwafuthi ukhuthazwe, uqondiswe futhi uqeqeshwe. Uqala ngokuba Umdayisi bese uyathuthuka emsebenzini owenzayo.
Msabalalisi
Ekugcineniungathuthuka ube Umsabalalisi. NjengoMsabalalisi, unakekela ithimba elakhiwa abaphathi nabadayisi. Uba nelakho ibhizinisi elibhalisiwe futhi ithola imali ngalokho okudayisile nangalokho okudayiswe yithimba lakho.
Umsabalalisi Wakusasa
(Umsabalalisi osaqeqeshwa)
Mphathi
Kuye ngezinto ozithengisile, abantu obafakile nendlela osebenza ngayo, unganyuswa ube uMphathi. NjengoMphathi, ulawula ithimba labadayisi futhi uthola imali ngalokho okudayisile nangalokho okudayiswe yithimba lakho.
Umphathi Wakusasa
(Umphathi osaqeqeshwa)
Umdayisi
Uma ujoyina Umdayisi. Uthola amakhathalogi ukuze udayise imikhiqizo, ephezulu kumakhasimende. Uma udayisa phansi kuka-R2000 uthola u-23%, uma udayisa ukudlula u-R2000 uthola u-27%, ungakanaki ukuthi imiphi imikhiqizo oyidayisayo.
Okunye ungakwenza

Sithinte 010 442 0222

SMS u-JOYINA ku 30638