Rekiša Ditšweletšwa tša go Tia. Thoma Kgwebo. Fetoša Bophelo.

Botle Buhle Brands ke khamphani e tshepagalago ya go rekišetša batho thwii. Re na le ditšweletšwa tša maemo, tša go tia, tšeo di rekegago go bareki ba rena bao ba golago.

Re na le ditšweletšwa tše fetago 2200 dilong tše di rekišwago:

Ge o re joina o latela leano la rena la go godiša kgwebo o ka kaonefatša bophelo bja gago.

Rekiša Ditšweletšwa tša go Tia. Thoma Kgwebo. Fetoša Bophelo.

Botle Buhle Brands ke khamphani e tshepagalago ya go rekišetša batho ka go lebanya. Re na le ditšweletšwa tša maemo, tša go kgwahla, le tšeo di rekegago bakeng sa bareki ba rena bao ba golago.

Re na le ditšweletšwa tše fetago 2000 tša dithekišo:

Ge o re joina o latela leano la rena la go godiša kgwebo o ka kaonefatša bophelo bja gago.

Dira
tšhelete
Joina setšhaba
seo se thekganago
Eba le kgwebo
Dikhathaloko tša mahala
Phihlelo ga e hlokege
O joina mahala

Go Matlafatša Batho, Go Godiša Kgwebo

Mengwageng e 22, Botle Buhle Brands e thušitše ba dikete bao ga bjale ba laolago le go sepediša dikgwebo tša bona.

Thoma kgwebo ya gago lehono